မဂၢင္ရွစ္ပါး

မဂၢရွစ္ပါး တရားေတာ္ကို ေရးသား၍ ဘုရားရွင္၏တရားေတာ္မ်ား အႏွစ္သာရကို သိရွိေစရန္ ဓမၼဒါနျပဳအပ္ပါသည္။ က်ေနာ္ အေနနဲ႕ စာဖတ္သူမ်ား သိရွိလိုက္ေသာ အသိကို လိုက္က်င့္ၾကပါလို႕ အေလးနက္ထား၍ သတိေပးလိုပါသည္။ အသိကို လိုက္မက်င့္ပါက သိသလို မသိသလိုနဲ႕ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မသိတာ ဘဲျဖစ္သြားတက္ပါသည္။ မဂၢင္ တရားမ်ားအားထုတ္၍ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။

0 comments:

Newer Post Older Post Home