အမွန္အသက္ေမြးျခင္း

သမၼာအာဇီ၀ (သမၼာ- မွန္ကန္ေသာ၊ အာဇီ၀- အသက္ေမြးျခင္း) ဟု အနက္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မမွန္မကန္ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ဓမၼတို႔သည္ စိတ္လွ်င္ ေ႔႔ရွသြားရွိသည္ျဖစ္၍၊ စိတ္ လွ်င္ အေကာင္အထည္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ စိတ္လွ်င္ အၾကီးအမွဴးရွိသည္ျဖစ္၍ မေကာင္းေသာစိတ္ ေ႔ရွသြားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း မွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး မွ်တစြာအသက္ေမြးျခင္းျဖင့္ သမၼာအာဇီ၀မဂၢင္ကို ျဖည့္က်င့္ၾကရ မည္ျဖစ္၏။မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သူတစ္ပါးတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားတို႔အား ယုတ္ေစေသာ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အသက္မေမြးသင့္ေပ။ ေလာက၌ ကိုယ္ပိုင္ ဥစၥာပစၥည္းဟူသည္ အရွိေပ။ သို႔ေသာ္ မိမိျပဳလုပ္ထားေသာ ကံတရားတို႔ကို ကိုယ္ ပိုင္ဟူ၍ မွတ္ယူရေပမည္။ ထိုသို႔ မွတ္ယူရာ ၌လည္း ဒိ႒ိျဖင့္ မွတ္ယူျခင္းကို မဆိုလို။ ပညာျဖင့္ မွတ္ယူျခင္းကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကံတရားတို႔သည္ အရိပ္ကဲ႔သို႔ အစဥ္တစိုက္ လိုက္ေနေသာေၾကာင့္ ဒီဘ၀ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနရ ျပီးေရာဟူ၍ မိစၧာအာဇီ၀ (မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးျခင္း) ျဖင့္ ဒီဘ၀ တစ္နပ္စာအတြက္သာၾကည့္ျပီး ဆင္ျခင္ဥာဏ္ ကင္းမဲ႔ေနၾကလွ်င္ျဖင့္ သံသရာဆင္းရဲ အခါခါ ႏဲႊေနၾကရမည္ျဖစ္၏။စီးပြားဥစၥာရွာၾကရာ၌ ကာမဂုဏ္တရားတို႔ကို မပယ္ရေသးေသာ အရိယာတို႔သည္ပင္ ရွာၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ မိစၧာအာဇီ၀တို႔ျဖင့္ကား စီးပြားမရွာေတာ႔ေပ။ အရိယာသူေတာ္စင္မ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေသာ၊ ျမတ္ဗုဒၶလည္း တားျမစ္ေတာ္မူထားေသာ လူးသား အားလံုး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည့္ မိစၧာအာဇီ၀ငါးမ်ိဳးတို႔မွာ-
(၁) သတၱ၀ါတို႔ ေသေစႏိုင္ေသာ အဆိပ္မ်ားကို ကုန္ကူးျခင္း၊
(၂) သတၱ၀ါတို႔ ေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ားကို ကုန္ကူးျခင္း၊
(၃) သတၱ၀ါတို႔အား ေမ႔ေလ်ာ္ရန္အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေစသည့္ပစၥည္းမ်ား၊
ေသရည္ေသရက္မ်ားကို ကုန္ကူးျခင္း၊
(၄) သားငါးမ်ားကို ကုန္ကူးျခင္း၊
(၅) ကၽြန္အျဖစ္၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ လူမ်ားကို ကုန္ကူးျခင္း
တို႔ျဖစ္ပါ သည္။
ထို ငါးမ်ိဳးေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးျမဴျခင္းသည္ မွားယြင္း၏။ ယုတ္ညံ့ ၏။ မိမိတို႔၏ဘ၀ကို မြန္ျမတ္ေတာက္ေျပာင္ခ်င္လွ်င္ ထိုမိစၧာအာဇီ၀ ငါးမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ ထိုသို႔ စီးပြားရွာျပီး စီးပြားျပည့္စံုစြာျဖင့္ ေနရျငား ေသာ္လည္း ဘ၀ကား ညစ္ႏြမ္းေန၏။ ယခုတင္မက ေနာင္၌လည္း အပါယ္ငရဲ၌ ဆင္းရဲၾကီးစြာ ခံစားၾကရေပဦးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိၾကီးစြာျဖင့္ “ကံ ကံ၏အက်ိဳး” ကို ဆင္ျခင္သင့္လွေပသည္။
မိစၧာအာဇီ၀ငါးမ်ိဳးျဖင့္ စီးပြားရွာျပီး ယခုဘ၀ခ်မ္းသာေကာင္း ခ်မ္းသာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ျဖင့္ ခ်မ္းသာသည္ကား မဟုတ္ေပ။ ေရွး၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔၏ အက်ိဳးေပး သာျဖစ္ပါသည္။ ကံအက်ိဳးေပးရာ၌ ေလးမ်ိဳးျဖင့္ အက်ိဳးေပး ခြင့္ရွိ၏။ ၎တို႔မွာ-
(၁) ဂ႐ုကကံ = ၾကီးေလးစြာ ျပဳလုပ္ထားေသာကံက အျခားကံတို႔ကို အက်ိဳး ေပးခြင့္မျပဳပဲ ၎ကံ ကသာ ေသခ်ာေပါက္္ အက်ိဳးေပးေသာကံ၊
(၂) အာသႏၷကံ = ေသခါနီး၌ ျပဳလုပ္ေသာကံက အက်ိဳးေပးေသာကံ၊
(၃) အာစိဏၰကံ = အျမဲပံုမွန္ ျပဳလုပ္ေသာကံက အက်ိဳးေပးေသာကံ၊
(၄) ကဋတၱာကံ = ေရွး၌ျပဳေသာကံတို႔က ေနာင္တတိယဘ၀မွ အစျပဳ၍ နိဗၺာန္ မရမခ်င္း အခြင့္ သာတိုင္း အက်ိဳးေပးေသာက
ံ ဟူ၍ ကံအက်ိဳးေပးပံု ေလးမ်ိဳးရွိၾက ၏။ မိစၧာအာဇီ၀ျဖင့္ စီးပြားရွာျပီး ခ်မ္းသာျခင္းမွာ အစိဏၰကံက အက်ိဳးမေပးေသးပဲ ကဋတၱာကံက အက်ိဳးေပးျခင္းသေဘာကို လည္း မွန္ကန္စြာနားလည္ထားရေပ မည္။
ထိုသို႔ ကံအက်ိဳးေပးပံုေလးမ်ိဳးကို နားလည္ၾကျပီး ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္း တာလုပ္လွ်င္ မေကာင္းက်ိဳးေပးျခင္းကို သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ ကမၼသကၠတာသမၼာဒိ႒ိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ မိစၧာအာဇီ၀ငါးမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ကာ သမၼာအာဇိ၀မဂၢင္တရားေတာ္ျမတ္ကို ျဖည့္က်င့္ႏိုင္ၾကပါေစ။စာဖတ္သူတို႔အားလံုး ကိုယ္က်န္းမာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာျပီး မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ အသက္ေမြးႏိုင္ ၾကပါေစ။

စာေရးသူ - ထြန္းထြန္းလိႈင္ (20.12.2007) တြင္ ေရးသားျပီးသည္။

0 comments:

Newer Post Older Post Home